Contributie


De contributie bedraagt 12,-. per maand. Er dient 12 maanden per jaar ( 144,-) contributie te worden voldaan. In de vakantiemaanden bent u ook contributie verschuldigd. Een verenigingsjaar loopt van       1 januari t/m 31 december.

Bankgegevens voor het overmaken van de contributie

Rabobank
NL71 RABO 0131878522
ten name van BC'85